ขอเชิญร่วมส่งประกวดคลิปผลงาน “กิจกรรมการให้สุขศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 ในชุมชน” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในงาน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบิดาแพ่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนระดับชั้ อ่านต่อทั้งหมด

PH UBRU COVID – 19 CHECK ระบบแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยง การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

เด็กสาสุขโหลดไปไว้ใช้กันได้เลย “สะ อ่านต่อทั้งหมด

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ อ่านต่อทั้งหมด

สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564

สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนัก อ่านต่อทั้งหมด