สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2564

สำรวจความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนัก อ่านต่อทั้งหมด

งานเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๙ “เมืองดอกบัวเกมส์”