ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

https://www.facebook.com/watch/?v=892587 อ่านต่อทั้งหมด