ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  •     ประกาศหลักเกณฑ์ตอบแทนด้านการวิจัย 2567    ดาวน์โหลด
  •     ปฏิทินแผนงานการสนับสนุนค่าตอบแทน 2567     ดาวน์โหลด
  •     แบบฟอร์ม เอกสารขอสนับสนุนตีพิพม์บทความ 2567     ดาวน์โหลด