“สาสุขสดใส สวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง”

“สาสุข สดใส สวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายผ้าไทยลายขอพระราชทานฯ ในวันพฤหัสบดี
และแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในวันศุกร์