5 อาชีพเด่นหลังจบหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

 

5 อาชีพเด่นหลังจบ หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน #คณะสาธารณสุขศาสตร์

#TCAS67 รอบ ๒/๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี https://phn.ubru.ac.th

💁‍♀️ รอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
📅 เปิดรับสมัคร วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
🌐 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/

เครดิตภาพจากเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี