แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

แจ้งผลอนุมัติทุนวิจัยอาจารย์