สาสุขคว้า 3 รางวัลน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2565 “สืบฮีต สานฮอย ฮ่วมบุญอีสาน”

การประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2565
“สืบฮีต สานฮอย ฮ่วมบุญอีสาน”
ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยทีมน้องหล้าคำแพงคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลขวัญใจ major cineplex
รางวัลขวัญใจองค์การบริหารนักศึกษา น้องหล้าคำแพงฝ่ายหญิง
และรางวัล UBRU To be number one Idol น้องหล้าคำแพงฝ่ายหญิง
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม >>>>Click<<<<<