ลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยแหล่งน้ำในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อท้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานคณะสาธารณ อ่านต่อทั้งหมด