ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

ตารางสอบปลายภาค คณะสาธารณสุขศาสตร์
สำหรับนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2/2566
ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

ตารางสอบปลายภาค-ภาคปกติ2.66 ปชส.