ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลนักศึกษาทุน-อ.ประสิทธิ์

โดยให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน มารับทุนวันพุธที่ 28 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
**การแต่งกาย สวมชุดนักศึกษา