วัฒนธรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพผ่านศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน Sa-Sook Edutainment for Health Communication Project สาสุขบันเทิงศิลป์

#วัฒนธรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพผ่านศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน Sa-Sook Edutainment for Health Communication Project สาสุขบันเทิงศิลป์
——————————————————————
เพลง: ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์
VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”
—————————————————————–
ประพันธ์+ทำนอง: นพพร ทองเทพ
ดนตรี : บ้านนาป่าดอน สตูดิโอ
ขับร้อง
นางสาวนพมาศ สำเภา ปี3
นางสาวดรุณี พลศักดิ์ ปี2
นายวิชาการ โพธารินทร์ ปี2
การแสดง : สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ถ่ายทำ / ตัดต่อ : กีรติ อุปนิสากร นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการยกระดับให้กับคนในชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี