ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564

ลงนามถวายพระพรออนไลน์