ข่าวเวียน

ขอเชิญร่วมพิจารณาชื่อและประวัติของผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 

ตารางการประชุม/อบรม/กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2562

วัน ที่ ประชุม/อบรม/กิจกรรม เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม
ศุกร์ 1 เข้าร่วมงานสภากาแฟ 07.30 น. คณะแพทย์แผนไทยฯ คณบดี, รศ.ดร.นพรัตน์, อ.ดร.มณฑิชา, อ.คมสันต์, เนตรทราย, ศิรินภา, น้ำพริก, กีรติ
    ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับพิจารณาปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปี 2560 13.30 น. ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 คณบดี
เสาร์ 2        
อาทิตย์ 3        
จันทร์ 4 ร่วมงานสภาสัญจรฯ 4 - 6 กพ มรภ.สงชลา คณบดี
อังคาร 5 ร่วมงานสภาสัญจรฯ 4 - 6 กพ มรภ.สงชลา คณบดี
    ร่วมงานสภาสัญจรฯ 4 - 6 กพ มรภ.สงชลา คณบดี
พุธ 6 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพและรับโล่ห์เครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 6 - 7 กพ มรภ.เชียงราย อ.ดร.มณฑิชาและคณะ
    ประชุมการแข่งขันอุบลราชธานีเกมส์ 13.30 น. ห้องบุษกร อ.คมสันต์
พฤหัสบดี 7 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพและรับโล่ห์เครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 6 - 7 กพ มรภ.เชียงราย อ.ดร.มณฑิชาและคณะ
ศุกร์ 8 ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2562 09.00 น. ห้องสัตตบงกช ชั้น 4 ผศ.ดร.กุลชญา
เสาร์ 9        
อาทิตย์ 10        
จันทร์ 11 ร่วมลงนามMOUการพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร 09.00 น. ห้องประชุมชั้น 6 ผู้บริหารทุกท่าน
อังคาร 12 ประชุม กบ.มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 09.00 น. ห้องประชุมโกมุท คณบดี
พุธ 13 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการคณะฯ 15.30 น. ห้องประชุมเล็กชั้น 2 รศ.ดร.นพรัตน์, ผศ.ปัทมา, อ.สุมาพร, อ.รัชนี
พฤหัสบดี 14 ประชุมสัมมนาสภาวิชาการพบคณาจารย์ 08.30 น. ห้องโกมุท ชั้น 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรละ 2 ท่าน
ศุกร์ 15 กิจกรรมค่ายอาสา แต่งเติมสีสันต์ สานฝันให้น้อง  15 - 17 กพ รร.บ้านคำดาว อ.เดชอุดม นศ.สาธารณสุขศาสตร์
    อบรมสิทธิประโยขน์ของผู้ประกันตนจากการจ่ายเบี้ยประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 08.00 น. ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4  
เสาร์ 16        
อาทิตย์ 17        
จันทร์ 18        
อังคาร 19        
พุธ 20        
พฤหัสบดี 21        
ศุกร์ 22        
เสาร์ 23 มรภ.มหาสารคามเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน WIL และ หน่วยปฐมภูมิ PCU 23 - 25 กพ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์หลักสูตร สบ., อ.คมสันต์, อ.ดร.ภัทรภร
อาทิตย์ 24        
จันทร์ 25        
อังคาร 26        
พุธ 27        
พฤหัสบดี 28        

ผู้ใช้งานขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แบบสำรวจผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์