ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

https://www.facebook.com/watch/?v=892587 อ่านต่อทั้งหมด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อบ.ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. อ่านต่อทั้งหมด