คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้า 2 รางวัล การประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล อ่านต่อทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะส อ่านต่อทั้งหมด

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565

การเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธาร อ่านต่อทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ความเป็นมา “วันราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ เ อ่านต่อทั้งหมด