ขอเชิญชวนส่งชื่อเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น

ขอเชิญชวนส่งชื่อเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเ อ่านต่อทั้งหมด

ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

https://www.facebook.com/watch/?v=892587 อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สภา อ่านต่อทั้งหมด