ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2565

การเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะสาธาร อ่านต่อทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ความเป็นมา “วันราชภัฏ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ เ อ่านต่อทั้งหมด

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Start up

ประกาศรายชื่อนักศึกษา (รอบแรก) ที่ผ่านกา อ่านต่อทั้งหมด