เปิดตัวพรรคเพื่อพัฒนาสาสุข ตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

เปิดตัวพรรคเพื่อพัฒนาสาสุข ตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เบอร์ 1

“ความสัมพันธ์เป็นมิตร เสริมสร้างความคิดนักศึกษา

มุ่งสู่การพัฒนา สาสุขก้าวไกล”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนร่วมฟังการปราศรัยตัวแทนผู้สมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.
ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์