ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ลานชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีส้ม