ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันราชภัฏ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่า
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันราชภัฏ
พร้อมถ่ายภาพคณะทำกิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1. สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน กำหนดให้ 1 หมู่เรียน 1 ภาพ
(ให้ระบุชื่อหมู่เรียน สาขา และชั้นปี ในภาพมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกคนในหมู่เรียนสามารถถ่ายภาพขณะทำกิจกรรมจิตอาสา
คนละสถานที่ได้ )
2.สำหรับศิษย์เก่ากำหนดให้ 1 คน 1 ภาพ (พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ชื่อหมู่เรียน สาขา และรุ่นที่)
3.สวมเสื้อสีเทาชมพู (ถ้าไม่มีสวมสีใดก็ได้)
4. มี caption เกี่ยวกับจิตอาสาวันราชภัฏ
5.ติดแฮชแท็ก #สาธารณสุขศาสตร์ปันสุขสู่สังคม
#14กุมภาวันราชภัฏ #วันราชภัฏ #WeLovePHUBRU
6.ขนาดภาพ 30×42 cm
7.สามารถทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2565
—————————————————–
โดนส่งผลงานมาได้ที่ Email : keerati.u@ubru.ac.th
#สาธารณสุขศาสตร์ปันสุขสู่สังคม
#14กุมภาวันราชภัฏ #วันราชภัฏ #WeLovePHUBRU