📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 👉รอบที่ 2/1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565
👉รอบที่ 2/1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับจำนวน 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับจำนวน 20 คน
ประกาศ…https://drive.google.com/…/1lMEf59Q…/view…
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 15- 26 กุมภาพันธ์ 2565
⬆️กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัคร online ที่ https://admission.ubru.ac.th/
💳ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ( แอพ Next, เคาร์เตอร์ธนาคาร)
🎯ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณา หรือกำหนดการต่างๆ ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/
หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานรับเข้าศึกษาฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ โทรศัพท์ 045-352-000 กดโทรออก เมื่อมีเสียงตอบรับกดหมายเลขภายใน 5601, 1144, 1147