ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ “เทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบิดาแพ่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๔

รางวัลชนะเลิศ นายอภิสิทธิ์ สุขสำราญ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เงินรางวัล 1500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเรืองศักดิ์ สมเสาร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เงินรางวัล 1000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรบุรฉัตร บุญลา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เงินรางวัล 500 บาท