How to ฮาวทู การเชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรียน

หลายคนอาจจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรียน วันนี้แผนกไอที สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีInfographic แนะนำการเชื่อมต่อง่ายๆ ดังนี้