ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1654 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู