ขอเชิญชวนส่งชื่อเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น

ขอเชิญชวนส่งชื่อเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น เพื่อรับมอบโล่รางวัลในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

1564