ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

https://www.facebook.com/watch/?v=892587891152584

#วัฒนธรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพผ่านศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน Sa-Sook Edutainment for Health Communication Project สาสุขบันเทิงศิลป์
—————————————————————–
เพลง: ลำเพลิน คณะสาธารณสุขศาสตร์
VTR ภายใต้กิจกรรม”การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”
—————————————————————–
ประพันธ์+ทำนอง: นพพร ทองเทพ
ดนตรี : บ้านนาป่าดอน สตูดิโอ
ขับร้อง
นางสาวนพมาศ สำเภา ปี3
นางสาวดรุณี พลศักดิ์ ปี2
นายวิชาการ โพธารินทร์ ปี2
การแสดง : สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ / ทีมน้องหล้าสาสุขบันเทิงศิลป์
ถ่ายทำ / ตัดต่อ : กีรติ อุปนิสากร นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์