คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อบ.ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เช้าวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์