มาตรการรุกเข้มด้านความสะอาดปลอดภัย ต้านภัย COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ รณรงค์มาตรการเชิงรุกเน้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเข้มข้น และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้พื้นที่ทุกครั้ง ทั้งห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ทางเดิน และจุดสัมผัสที่มีคนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ผนังลิฟต์ ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โสตทัศน์ และห้องน้ำ เป็นต้น และจัดวางเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการล้างมือก่อนเข้าสถานที่
————————————————————————
หลังจากเริ่มมีมาตราการผ่อนปรน และผู้คนเริ่มกลับมาทำงาน แต่ก็อย่าลดความระมัดระวังลด เราจึงมาแนะนำวิธีประชุมงาน หรือจัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 กัน

เตรียมแอลกอฮอล์เจลและสบู่ล้างมือให้พร้อม

พื้นที่ก่อนเข้าห้องประชุมควรมีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยให้บริการ และห้องน้ำควรมีสบู่ให้พร้อมสำหรับการชำระล้างมือ ไม่ให้ขาด

ทำความสะอาดจุดเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ

เช่นการทำความสะอาดที่จับประตู โต๊ะ หรือจุดเสี่ยงที่มีผู้ประชุมใช้งานบ่อย

เคร่งครัดเรื่องเครื่องดื่ม ของว่าง

หากประชุมนานๆ ย่อมต้องมีชา กาแฟ ของว่างมาเสิร์ฟ จำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ต้องจัดเตรียมด้วยความรอบครอบและคำนึงถึงความสะอาด

เลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนคน

ยึดหลัก Social distancing เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง อาจเปลี่ยนจากการใช้งานห้องประชุมเล็กเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อลดความแออัด

คัดกรองคนก่อนเข้าประชุม

ควรตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้าพื้นที่

ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกัน

ประชาสัมพันธ์มาตรการเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าประชุมให้เกิดความสบายใจต่อการสถานที่