น้องชมพูและอ้ายพันธุ์ทิพย์ เปิดตัวมาสคอต คณะสาธารณสุขศาสตร์


เตรียมพบกับน้องชมพูและอ้ายพันธุ์ทิพย์พร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
———————————————————————–
#เป้าประสงค์หลักSmartStudent ตัวการ์ตูนน้องชมพู&อ้ายพันธุ์ทิพย์ จะใช้เป็นตัวแทนเพื่อบ่มเพาะ น.ศ.ให้เป็นว่าที่บัณฑิตที่พึงประสงค์ในวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เริ่มจากเรื่องคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในวิชาชีพการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน