คณะสาธารณสุขศาสตร์เดินทางส่งมอบที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

วันที่19พฤษภาคม2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์เดินทางส่งมอบที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคโควิด19

ตามอำเภอต่างๆ

แทนคำขอบคุณที่ท่านทำงานด่านหน้าสู้ COVID19 และท่านดูแล เป็นแหล่งฝึกฯให้น.ศ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลฯเสมอมา (โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากากอนามัยและสื่อรณรงค์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคCovid-19 ฯในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี by PH-UBRU
—————————————————

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทำโครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากากอนามัยและสื่อรณรงค์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคCovid-19 สำหรับบริการให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและตัวแทนคณาจารย์เดินทางไปมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับหน่วยงานในเครือข่ายของคณะทั้งหมด 38 แห่ง