ลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยแหล่งน้ำในชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค้อท้อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะทำงานคณะสาธารณ อ่านต่อทั้งหมด

คณะสาธารณสุขศาสตร์เดินทางส่งมอบที่กดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

วันที่19พฤษภาคม2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์เด อ่านต่อทั้งหมด