Copyright 2020 - Custom text here

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561