Copyright 2019 - Custom text here

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมการประกวดผู้นำเชียร์ การร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงประจำสาขาวิชา และคัดเลือกเป็นทีมเชียร์ประจำมหาวิทยาลัย ในการเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬำในระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี