Copyright 2020 - Custom text here

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร