Copyright 2019 - Custom text here

พิธีเปิดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการ
 


ชมรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phnubru/media_set?set=a.217100595503328.1073741988.100016101671971&type=3&pnref=story