Copyright 2019 - Custom text here

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชมภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/phnubru/media_set?set=a.138996803313708.1073741853.100016101671971&type=3&pnref=story