Copyright 2019 - Custom text here

โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตร : กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน 


ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ชมภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/phnubru/media_set?set=a.138992163314172.1073741852.100016101671971&type=3&pnref=story