Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

ประชาสัมพันธ์การจัดติวสำหรับศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เท่านั้น!!
จัดติว 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรติว ก.พ. ภาค ก (สำหรับศิษย์เก่าที่ยังไม่ผ่าน ก.พ.)
2. หลักสูตรติวเพื่อสอบบรรจุ นวก.สาธารณสุข (สำหรับศิษย์เก่าผู้ผ่าน ก.พ.ภาค ก แล้วและศิษย์เก่าที่สนใจ)

ทั้งนี้กำหนดการคาดว่าจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2560 (รอสรุปกำหนดการที่แน่นอน รอประสานวัน/เวลากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ)

ค่าใช้จ่าย
1. ฟรีสำหรับสมาชิกชมรมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
2. ศิษย์เก่าที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชมรมฯ เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 100.-บ และพร้อมเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกชมรมฯ ฟรี

**ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สนับสนุนอาหารว่าง เช้า บ่าย สำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน
รับจำนวน 400 ที่นั่ง (รับสมัครการเข้ารับการติวช่วงต้นเดือน 6-12 มิ.ย. สามารถติดตามข่าวทางเพจคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ)

อาจารย์จุฑามาศ เบ้าคำกอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ