Copyright 2019 - Custom text here

ประชาสัมพันธ์การจัดติวสำหรับศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี เท่านั้น!!
จัดติว 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรติว ก.พ. ภาค ก (สำหรับศิษย์เก่าที่ยังไม่ผ่าน ก.พ.)
2. หลักสูตรติวเพื่อสอบบรรจุ นวก.สาธารณสุข (สำหรับศิษย์เก่าผู้ผ่าน ก.พ.ภาค ก แล้วและศิษย์เก่าที่สนใจ)