Copyright 2021 - Custom text here

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao Univeristy, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน กำหนดจัด "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9 ภายใตหัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์การฑูตไทย-จีน 45 ปี : การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต" ในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1op8xDYWWPleEBvxJDqWugU9ZUSwskPvm