Copyright 2020 - Custom text here

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์ตาติด (ธ) อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.