Copyright 2021 - Custom text here

 

 ขอเชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง "แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา" วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร