Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี