Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมทําบุญตักบาตร ทําโรงทาน และจิตอาสา

วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี