Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ณ วัดท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 กรกฏาคม 2558