Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

นางสาวพิมพ์พิไล พิมพ์วงค์และนักศึกษาปี 1 ทีมน้องหล้าคำแพง ชนะเลิศการประกวดวงลูกทุ่งในงานประเพณีไหลเรือไฟออกพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปี 2557 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557