Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรม ค่าย “แต่งสี เติมสัน สานฝันให้น้อง ครั้งที่3” ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วย อำเภอ เดชอุดม อุบลราชธานี วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558