Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

ณห้อง 52.325 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ชมรูปภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/phnubru/media_set?set=a.140100663203322.1073741854.100016101671971&type=3&pnref=story